dimecres, 30 de novembre de 2011

El 20% dels catalans ja està en situació de risc de pobresa #espolifiscal #ecojust

El 19,9% dels catalans es troba en situació de risc de pobresa, sent
els menors de 16 anys el col·lectiu més vulnerable, segons
l'Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la
pobresa 2010 de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Per
mesurar el risc de pobresa al qual s'exposa la societat catalana,
l'Idescat estableix un llindar mínim d'ingressos anuals, de 8.719
euros nets anuals per persona, que no supera el 19,9% de la població,
i que és 1,5 punts superior al del l'any anterior.

A Catalunya, el risc de pobresa té més incidència entre les dones
(21,3%) que entre els homes (18,5%), i, per edats, el col·lectiu més
vulnerable és el dels menors de 16 anys, que registren una taxa de
risc de pobresa del 23,7% -gairebé la mateixa que el 2009, 23,4%-. La
població de més de 65 anys ha reduït el risc de pobresa en 3,7 punts i
se situa al 21,4%, mentre que el risc de persones d'entre 16 a 64 anys
s'ha incrementat en tres punts i se situa al 18,6%.

Per llars, el 46,6% de les monoparentals està en situació de risc de
pobresa, seguides de les unipersonals (28,1%) i les formades per dos
adults amb fills dependents (21,3%). Els grups més desafavorits i amb
taxes més elevades de pobresa són els estrangers (32,2%), els aturats
(30,3%), la població amb un nivell d'instrucció primària o inferior
(26,3%) i els vidus (25,6%).

S'ha de destacar que la taxa de risc de pobresa assoliriria el 41,6%
sense els ajuts socials, ja que el 61,8% de les llars catalanes va
rebre, com a mínim, algun tipus d'ajut el 2009, fet que suposa un 8%
més de llars que l'any anterior. Els ingressos anuals nets de les
llars catalanes van ser de 27.834 euros el 2009, un 0,8% menys que
l'any anterior, i els ingressos mitjans per persona van ser de 10.605
euros, un 1,5% menys.

La reducció de la renda ha provocat un augment de les llars amb
ingressos inferiors als 19.000 euros -el 2009 representaven el 38% del
total de llars, mentre que el 2008 eren el 35%-./EP

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...